English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Örökké imádunkShare with friends on Facebook


Örökké imádunk
Örökké imádunk, örökké imádunk
Igaz lelkünkből, örökké imádunk
Örökké imádunk, örökké imádunk
Igaz lelkünkből
Örökké imádunk
Győztes Urunk, örökké imádunk
Igaz lelkünkből, örökké imádunk
Győztes Urunk, örökké imádunk
Igaz lelkünkből, örökké imádunk
Péter 1.levele 2:22,23,24,25
„A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott;
A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan itélőre;
A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.
Mert olyanok valátok, mint a tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához."
Győztes Urunk, örökké imádunk
Igaz lelkünkből, örökké imádunk
Győztes Urunk, örökké imádunk
Igaz lelkünkből, örökké imádunk
Zene -- szöveg -- énekel
Georg Christian CZ
Magyar fordítás: Erzsébet Mészáros
 

TOP 20


Dicsérlek hát, Jézusom, a Te neved áldom


Uram, Neked hódolok, Téged dicsérlek


Mert úgy szerette Isten e világot


Téged dicsérlek csak Téged imádlak


Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr Jézus


Az egyetlen Úr, az egyetlen Isten


Jézusom, ó, Uram


Köszönöm, Jézus


Éppen most - Köszönöm, Jézus


Neked jár minden dicséret


Dicsérjük az Urat


Te a Messiás


Téged akarlak ünnepelni


Közel vagy ó, érzem


Jézus, előtted hódolok


Jézus hívja kósza juhait


Te vagy a Megváltóm és a gyógyír


Te vagy a megmentőm


Ó, Báránykám


Imádlak, Uram