English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Ó, BáránykámShare with friends on Facebook


Ó, Báránykám
Ó,Báránykám,
Ó,Báránykám,
Ó,Báránykám,
köszönöm véred
Hála, hála, hála
Hála, Báránykám
Hála, Báránykám
Hála, Báránykám
köszönöm véred
Ó,Báránykám,
Ó,Báránykám,
Ó,Báránykám,
köszönöm véred
Ézaiás próféta,53
Az Úr szolgájának szenvedése és jutalma.
Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből,
nem volt néki alakja és ékessége.
És néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos.
Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfija és betegség ismerője!
Mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele.
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk: de az Úr mindnyájunk vétkét o reá veté.
És a gonoszok közt ástak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
És az Úr akarta őt megrontani betegség által. Hogyha önlelkét áldozatul adja. Magot lát, és napjait meghosszabítja, és az Úr akarata az ő keze álltal jó szerencsés lesz.
Magot lát, és napjait meghosszabítja, és az Úr akarata az ő keze álltal jó szerencsés lesz.
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta.
Zene -- szöveg -- énekel
Georg Christian CZ
Magyar fordítás: Erzsébet Mészáros
 

TOP 20


Dicsérlek hát, Jézusom, a Te neved áldom


Uram, Neked hódolok, Téged dicsérlek


Mert úgy szerette Isten e világot


Téged dicsérlek csak Téged imádlak


Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr Jézus


Az egyetlen Úr, az egyetlen Isten


Jézusom, ó, Uram


Köszönöm, Jézus


Éppen most - Köszönöm, Jézus


Neked jár minden dicséret


Dicsérjük az Urat


Te a Messiás


Téged akarlak ünnepelni


Közel vagy ó, érzem


Jézus, előtted hódolok


Jézus hívja kósza juhait


Te vagy a Megváltóm és a gyógyír


Te vagy a megmentőm


Ó, Báránykám


Imádlak, Uram